Loading...
APEXMOTOR 86HS2A156-308-1000Z-03
APEXMOTOR 86HS2A156-308-1000Z-03
APEXMOTOR 86HS2A156-308-1000Z-03

APEXMOTOR 86HS2A156-308-1000Z-03

2phaze | 120Kg.cm | 86mm استپ موتور 2 فاز، 1.8 درجه، 8 سیم، ابعاد 86x86x175 | گشتاور 120Kg.cm ، ساخت APEXMOTOR چین، دارای انکودر
نظرات